Scroll to top
Tech.mt - Malta Leading Through Innovation
Share

It-teknoloġija tista’ tipprovdi soluzzjonijiet innovattivi għall-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità


Tech.mt - October 28, 2022 - 0 comments

Teknoloġija Diġitali għal Għajxien Indipendenti

It-teknoloġija tista’ tipprovdi soluzzjonijiet innovattivi għall-bżonnijiet ta’ persuni b’diżabilità sabiex tassisti f’għajxien indipendenti, qalet il-Kummissarju tas-CRPD Samantha Pace Gasan f’seminar ilbieraħ.

Organizzat mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD), l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni (MCA) u Tech.mt, is-seminar, bl-isem ‘Teknoloġija Diġitali għal Għajxien Indipendenti’, laqqa’ flimkien partijiet interessati mis-setturi tad-diżabilità u t-teknoloġija sabiex biex jinħoloq djalogu bejniethom.

Sakemm il-bżonnijiet tal-utenti, inkluż persuni b’diżabilità, jiġu kkunsidrati mill-bidu mill-persuni li joħolqu t-teknoloġija, xi utenti jirriskjaw li jitħallew lura, qalet il-President tal-MFOPD Marthese Mugliette.

Christine Mifsud, persuna b’insuffiċjenza fil-vista, semmiet kif it-teknoloġija tatha lura l-indipendenza tagħha u l-kuraġġ. Hija tenniet il-ħtieġa li persuni b’diżabilità jiġu kkonsultati mill-bidu minħabba l-fatt li, jekk persuna b’diżabilità ma tistax tuża apparat partikolari għax ma jkunx aċċessibbli, dan isir diskriminatorju.

Technology could provide innovative solutions to the needs of persons with disability.

Dr Vickie Gauci, kap tad-dipartiment tal-Istudji dwar id-Diżabilità fil-Fakultà tal-Benessri Soċjali, fl-Università ta’ Malta, kif ukoll persuna b’diżabilità, semmiet kif id-dar hija persuna indipendenti ħafna iżda ssir persuna b’diżabilità meta toħroġ mill-bieb, minkejja li l-indeboliment tagħha jibqa’ l-istess. Id-differenza mhijiex fl-indeboliment innifsu, iżda fil-kuntest. Hija semmiet kif teknoloġija li qabel kienet speċjalizzata u għalja issa saret mainstream u affordabbli u l-utenti għandhom jiġu inklużi fil-proċess tad-disinn, biex jimxu lejn kunċett ta’ disinn universali.

Id-djar intelliġenti u l-intelliġenza artifiċjali diġà qegħdin magħna u li dawn huma għodda b’saħħitha għall-persuni b’diżabilità.

Partijiet interessati oħra preżenti semmew l-isfidi bejn iż-żewġ setturi. Is-Sur Oliver Scicluna, Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport, il-fornitur nazzjonali tas-servizz għall-persuni b’diżabilità, semma l-ħtieġa ta’ riżorsi umani speċjalizzati f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu tat-teknoloġija u l-persuni b’diżabilità.

Dr May Agius mill-ACTU (Unità għall-Aċċess tal-Komunikazzjoni u t-Teknoloġija) qalet li bħalissa m’hemm l-ebda test għal diskors jew diskors għal test bil-Malti, u b’hekk jinħolqu kwistjonijiet għall-utenti li ma jistgħux jitkellmu mal-apparat tagħhom bil-Malti iżda jkollhom jirrikorru għall-Ingliż.

Marcel Mizzi mill-Kamra tal-SMEs semma li d-djar intelliġenti u l-intelliġenza artifiċjali diġà qegħdin magħna u li dawn huma għodda b’saħħitha għall-persuni b’diżabilità. Waqt li rrefera għal websajts aċċessibbli, huwa semma li dawn mhumiex diffiċli biex jinbnew partikolarment meta l-aċċessibilità titqies fil-bidu.

Technology could provide innovative solutions to the needs of persons with disability.

Is-seminar ifforma parti minn sforz nazzjonali lejn għajxien indipendenti fi ħdan il-komunità u lil hinn mill-istituzzjonalizzazzjoni ta’ persuni b’diżabilità, f’konformità mal-istrateġija tas-CRPD, l-istrateġija nazzjonali dwar id-diżabilità u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità, li ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni Maltija s-sena l-oħra.

Is-CRPD, l-MCA, u Tech.mt kollha jaqblu li, filwaqt li jirrikonoxxu d-disparitajiet soċjali fl-industrija tat-teknoloġija, l-innovazzjoni tippreżenta tieqa ta’ opportunità għall-persuni b’diżabilità, u b’hekk ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom u tinkoraġġixxi l-indipendenza tagħhom fis-soċjetà. L-organizzazzjonijiet kollha ħerqana biex jiddiskutu aktar dan is-suġġett u jieħdu azzjoni għal dak li hu meħtieġ mill-komunità fil-futur li ġej.


Related posts